Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała 2018-11-23 I/6/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-23 I/3/2018
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała 2018-11-23 I/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 I/4/2018