Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Studzienice

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku i IV/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Omawianie i opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Gminy dotyczących kultury, oświaty, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz przyjmowanie stanowisk w tych sprawach.

2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy w zakresie kompetencji komisji.

3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach wynikających z zakresu działania Komisji.

4. Analiza funkcjonowania gminnych placówek oświatowych, Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice.

5. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie planowania, modernizacji i realizacji inwestycji kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

6. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki poprzez inicjowanie nowych imprez kulturalnych.

7. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych do Komisji przez Radę oraz spraw przekazywanych przez członków Komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Artur Kobiella członek
Dawid Litwiński członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Piotr Parlak członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Alina Pobłocka 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem dla gminy".
Radosław Studziński członek
Maria Suchta 0przewodniczący
Wojciech Werra członek Klub Radnych "Razem dla gminy".