Przejdź do treści

Daniel Wasiniewski

Zdjęcie: Daniel Wasiniewski
Zdjęcie: Daniel Wasiniewski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
9, zdobyte głosy: 56
Przynależność
KWW POROZUMIENIE LOKALNE
Kontakt d.wasiniewski@studzienice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 10:21:20 Wybór Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:00:03 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:11:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:27:29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:54:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 13:16:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 11:23:22 Głosowanie nad zmiana porządku obrad. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 11:49:05 Podjęcie uchwały w w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 11:04:14 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 11:55:18 Artur Kobiella - kandydatura na członka Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 11:56:02 Witold Wantoch Rekowski - kandydat na członka Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 11:56:52 Jarosław Mielewczyk- kandydat na członka Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:05:36 Robert Olszewski - kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:06:05 Jacek Dułak- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:06:37 Wojciech Werra- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:07:05 Tomasz Turzyński- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:07:37 Marcin Kuczkowski- kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:26:06 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-05-07 12:52:28 Głosowanie nad wnioskiem o utrzymanie bez zmian Uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. I Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2024-05-07 13:07:24 Głosowanie nad propozycją utrzymania dotychczasowych stawek wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice na poziomie Uchwały Nr XXIII/235/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. I Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2024-06-13 12:47:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 12:49:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 12:51:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 12:54:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 12:58:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 13:01:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 13:05:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w miejscowości Skwierawy. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-06-13 13:13:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Osława-Dąbrowa, Przewóz i Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za