Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Studzienice

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/4/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Rozpatrywania i wszechstronnego wyjaśnienia skarg dotyczących zadań lub działalności Wójta Gminy Studzienice i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia przeciwdziałania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

3. Rozpatrywania petycji.

4. Przygotowywanie projektu uchwały Rady Gminy wraz z uzasadnieniem na złożone skargi.

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiera załącznik Nr 8 do Statutu Gminy Studzienice.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edmund Jaszul członek
Artur Kobiella 0przewodniczący
Irena Kostrub członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Dawid Litwiński 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem dla gminy".