Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Studzienice

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/5/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Współudział w wypracowaniu starategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy.

3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń, a w szczególności:

  • tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych gminy,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podatków i opłat lokalnych,
  • rolnictwa oraz planowania inwestycji na terenie gminy,
  • innych sprawach objętych zakresem działania komisji.

4. Opiniowanie gminnych programów i starategii dotyczacych ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej.

5. Określenie kierunków programów gospodarczych dotyczących;

  • rozwoju gminy, ładu przestrzennego, budownictwa, gospodarki terenami,
  • wodociągów i sieci kanalizacyjnej,
  • ochrony środowiska i utrzymania czystości w gminie.

6. Opiniowanie (pod względem marytorycznym) spraw;

  • dotyczących dzierżawy i najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
  • nabywania nieruchomości i zbywania mienia gminnego.

7. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach wynikających z zakresu działania komisji.

8. Opiniowanie, rozpatrywanie i wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych przez Radę, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz wnoszących członków Komisji.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Breza członek
Henryk Cybulski 0przewodniczący
Karol Gostomczyk członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Irena Kostrub członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Jarosław Mielewczyk 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem dla gminy".
Jarosław Łoza członek