Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Data posiedzenia
06-06-2024, godz. 12:00
Miejsce posiedzenia
Sala w Centrum Kultury i Biblioteki w Ugoszczy

Porządek obrad