Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Radosław Studziński

Radosław Studziński

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.06.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku i IV/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-08-05 12:16:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:22:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubiecko. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:31:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:33:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2035. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:35:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienice. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:43:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:45:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:48:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:51:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:52:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za