Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/6/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Gierszewska członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Artur Kobiella członek
Dawid Litwiński członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Piotr Parlak członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Alina Pobłocka 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem dla gminy".
Maria Suchta 0przewodniczący
Wojciech Werra członek Klub Radnych "Razem dla gminy".