Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/4/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edmund Jaszul członek
Artur Kobiella 0przewodniczący
Irena Kostrub członek Klub Radnych "Razem dla gminy".
Dawid Litwiński 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych "Razem dla gminy".